Children currently under sponsorship - Home care at ASSA

Sl. No SPONSOR'S NAME CHILD'S NAME / Date of Birth TYPE OF SPONSORSHIP SPONSORSHIP YEAR Renewal REHAB. PROGRAM
1 Aarthi Sankaran and Satish Artham Karthika G Srividya,Dhanvanthri,Amudhasurabhi Jun-15 Residential
2 Aarthi Sankaran and Satish Artham Muthulakshmi C Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Sep 2020 (initially June 2016) Residential
3 Ananth Padmanabhan Pugalenthi M Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2011*, 2010**, 2008***, 2018**** Residential
4 Angelika Sellick Srinithi R Amudhasurabhi* (Food, Transportation and Daily Living), Srividya** (Education related) Dec 2013*, Dec 2013** Residential
5 Anilkumar and Shanthi Menon Esakki Appan V Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2013 Residential
6 Dr. Shankar Vaidyanathan Karthika G Srividya,Dhanvanthri,Amudhasurabhi Jun-15 Residential
7 Gabrielle Loren Mohanapriya R Amudhasurabhi, Dhanvanthri and Srividya Nov 2011, Feb 2012, Aug 2012 Residential
8 Gita Sankaran Karthika G Srividya,Dhanvanthri,Amudhasurabhi Jun-15 Residential
9 Jayashree and Venu Thampi Vanitha S Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2017 Residential
10 Kalavathi Sarma Sri Devi R Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Mar 2023 Residential
11 Kanti & Tara Daya Abiksha Selvam Y Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Feb 2013 Residential
12 Lakshmi Balasubramanyan and Hari Baskaran Mathesh Kumar A Yearly Sponsorship Sep 2020 (Initially April 2013) Renewed to Apr 2023 Residential
13 Mark Boyko Tharun M Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Sep 2021 (Initially Jun 2016) Residential
14 Mitesh Parikh Mohanapriya R Amudhasurabhi, Dhanvanthri and Srividya Nov 2011, Feb 2012, Aug 2012 Residential
15 Mitesh Parikh Pugalenthi M Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2011*, 2010**, 2008***, 2018**** Residential
16 Mitesh Parikh Sivasubramaniyan Amudhasurabhi, Srividya June 2016 Residential
17 Mitesh Parikh Srinithi R Amudhasurabhi* (Food, Transportation and Daily Living), Srividya** (Education related) Dec 2013*, Dec 2013** Residential
18 MS Krishnan Vignesh P Srividya Feb 2018 Residential
19 Ms. Madhavi and Mr. K.N. Venkatraman Tharun M Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Sep 2021 (Initially Jun 2016) Residential
20 Nargiz Daya Pugalenthi M Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2011*, 2010**, 2008***, 2018**** Residential
21 P.I. Arasu Tharun M Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Sep 2021 (Initially Jun 2016) Residential
22 Padma Gopinath Gowsaliya Devi Yearly Sponsorship Nov 2015 Renewed up to Nov 2023 Residential
23 Panchapakesans Anitha K Endowment (Amudhasurabhi) Jul 2022 (Initially 2006) Residential
24 Prema Vaidynanathan Mohammed Sadeek Endowment Sep 2021 Residential
25 Raj Shunmugavelu Mohammed Sadeek Endowment Sep 2021 Residential
26 Robyn and Robert Seona Mohanapriya R Amudhasurabhi, Dhanvanthri and Srividya Nov 2011, Feb 2012, Aug 2012 Residential
27 Sarada Prasad Dr. Muthulakshmi C Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Sep 2020 (initially June 2016) Residential
28 Sugantha and R. K. Moorthy Muthulakshmi C Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Sep 2020 (initially June 2016) Residential
29 Thambirajah Yogarajah Mari Kani C Yearly Sponsorship Mar 2014 Renewed up to Mar 2023 Residential